Skip to content
By using the website you agree with our cookies policy.

Představujeme "VR Resilient" - Inovace pro duševní zdraví a plány pro budoucnost

Healthcare 18. 5. 2023

VR Resilient

Když jde o duševní zdraví a péči o sebe sama, technologie mohou hrát důležitou roli v poskytování podpory a zlepšování kvality života. V našem neustálém úsilí o poskytování kvalitních nástrojů a zdrojů, jsme hrdí na to, co jsme dosáhli a na to, co připravujeme pro budoucnost.

Velký pokrok v našem úsilí o podporu duševního zdraví

S radostí vám oznamujeme, že jsme dokončili vývoj naší nové aplikace, která se jmenuje "VR Resilient". Tento pokrok představuje významný krok vpřed v našem projektu zaměřeném na prevenci stresu a vyhoření u pracovníků s mládeží a mladých vedoucích. I když aplikace zatím nebude veřejně dostupná, její dokončení je pro nás velkým úspěchem, protože přináší nástroje, které mohou pomoci lidem zvládat náročné situace a podpořit jejich duševní zdraví.

"VR Resilient" efektivně využívá virtuální realitu, umožňuje uživatelům ponořit se do klidného prostředí a zapojit se do řady relaxačních a terapeutických aktivit. Tento projekt je výsledkem spolupráce odborníků z České republiky, Slovenska a Chorvatska, kteří mají bohaté zkušenosti v oblastech psychologie, výchovy mladých lidí a vývoje VR aplikací. Každý z těchto aspektů přispěl k tomu, že "VR Resilient" je aplikace, která skutečně odpovídá na potřeby našich cílových skupin.

Plánování dalších kroků a příprava metodiky pro naši misi

Naše nedávné setkání v Chorvatsku, které hostil náš chorvatský partner, bylo dalším úspěšným krokem v našem projektu. Při této příležitosti se sešli zástupci ze všech partnerských zemí, aby společně diskutovali a připravili další fáze našeho programu.

Hlavním cílem tohoto setkání bylo připravit metodiku pro náš projekt, který směřuje k podpoře duševního zdraví mladých pracovníků a vedoucích. Z výměny názorů a zkušeností mezi partnery vyplynuly cenné postřehy, které nám pomohou vytvořit metodiku, jež bude skutečně odpovídat potřebám našich cílových skupin.

Díky vytvořené aplikaci "VR Resilient" a nyní připravované metodice věříme, že můžeme významně přispět k posílení duševní pohody a resilience mladých pracovníků a vedoucích v náročných pracovních situacích. Zůstaňte s námi, těšíme se na další fázi našeho projektu!


More from Healthcare

All articles