Skip to content
By using the website you agree with our cookies policy.

VR PSYCHO - prevence proti vyhoření za pomocí virtuální reality

Healthcare 5. 1. 2023

Prevence proti vyhoření za pomocí virtuální reality


Stres a vyhoření mohou mít na jednotlivce závažné negativní dopady, včetně problémů s fyzickým a duševním zdravím, snížené produktivity a efektivity a zvýšeného rizika fluktuace. V oblasti práce s mládeží, kde jednotlivci mohou pracovat se zranitelnou nebo náročnou populací, může být riziko stresu a vyhoření ještě vyšší. Využití virtuální reality jako nástroje prevence stresu a vyhoření u pracovníků s mládeží a mladých vedoucích mělo tento problém řešit tím, že poskytlo jedinečnou a pohlcující vzdělávací zkušenost, která umožnila jednotlivcům přímo zažít a zpracovat obtížné situace v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Celkově se očekává, že využití virtuální reality jako nástroje prevence stresu a vyhoření u pracovníků s mládeží a mladých vedoucích bude mít pozitivní dopad na pohodu a efektivitu těchto osob, stejně jako na organizace a komunity, v nichž pracují.

Při tvorbě tohoto výstupu byla použita metodika participativního přístupu s častými konzultacemi a zpětnou vazbou od cílových skupin v průběhu celého procesu. Vedoucí organizace, společnost SPACE s.r.o., byla zodpovědná za řízení celého procesu a expertní skupiny partnerských organizací. 

Cílem této multiplikační akce je představit výsledky projektu, který využil virtuální realitu k prevenci stresu a vyhoření u pracovníků s mládeží a mladých vedoucích. Virtuální realita byla pro tento projekt vybrána proto, že má silnou schopnost simulovat věrohodné prostředí a ve srovnání s jinými technologiemi má větší dopad na vzdělávání a předávání emocí a informací. Výsledkem projektu bude soubor výukových materiálů v podobě případových studií a prostředí virtuální reality, které bude možné využít v neformálním vzdělávání a dalších prostředích, například v psychologických poradnách. Vedoucí organizací tohoto výstupu je společnost SPACE s.r.o. a práce byla rozdělena mezi odbornou skupinu partnerských organizací. V rámci projektu byl použit participativní přístup s častými konzultacemi a zpětnou vazbou od cílových skupin v průběhu celého procesu. Očekávaným dopadem projektu je zvýšení znalostí a porozumění mezi pracovníky s mládeží a mladými vedoucími, jak předcházet vyhoření v rámci své práce, a také zvýšení přenositelnosti výstupu do dalších oblastí práce s mládeží a neformálního vzdělávání.

Výstup projektu je soubor simulačních aktivit ve virtuální realitě zaměřených na prevenci stresu a vyhoření. Projekt vznikl jako reakce na potřebu vytvořit prostředí založené na reálných situacích a studiích, ve kterém mohou mladí vedoucí předcházet stresu a vyhoření při své práci, a také vytvořit podpůrné materiály pro pracovníky s mládeží, kteří podporují a školí mladé vedoucí. Inovačním prvkem projektu bylo využití virtuální reality, která účastníkům umožnilo přímo zažít a zpracovat "na vlastní kůži" to, s čím se mohou setkat v reálném životě.  Výstup má podobu případových studií, které budou použity jako podklad pro vytvoření prostředí virtuální reality. Po dokončení případových studií partnerské organizace spolupracovaly na návrhu a vývoji simulací virtuální reality s ohledem na potřeby a cíle cílových skupin. Simulace pak byly testovány a zdokonalovány na základě zpětné vazby od cílových skupin.

All articles